Avgifter och priser

Patientavgifter – till terapier

FysioFokus jobbar under ett avtal med Västra Götalandsregionen inom ramen av LOF (Lagen om Fysioterapi) och ingår därför i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. Det betyder att patienterna betalar inte själva behandlingarna, utan behandlingarna bekostas av Västra Götalandsregionen.

Däremot är alla skyldiga att bidra i kostnaderna med ett eget bidag på maximalt 1 150 kronor om året. Det egna bidraget delas upp i mindre patientavgifter per besök hos olika vårdgivare, till exempel fysioterapeuter och läkare. Varje patientavgift registreras i e-Frikortswebben. Når man 1 150 kronor i patientavgift innan 12 månader har gått sedan första patientavgiften, får man ett frikort och då gäller högkostnadsskyddet till resten av 12-månadersperioden.

Följande patientavgifter gäller hos FysioFokus:

  • Avgift per enskild behandling/ träning: 100 kronor
  • Avgift per gruppträning: 50 kronor
  • Tillägg för hembesök: 100 kronor (200 kronor sammanlagt)
  • Rehab för barn och ungdomar till och med 19 år är avgiftsfri, samt för personer som har fyllt 85

Följande återbudsregler gäller hos FysioFokus:

  • Återbud måste lämnas minst 24 timmar innan tidsbeställda besöket
  • Uteblivit besök eller tidsbeställt besök utan lägligt återbud debiteras med 100 kronor, vilket inte räknas in i det egna bidraget inför frikortet. OBS! detta gäller även för barn/ innehavare av frikort

Mer Logga 1177utförlig information om patientavgifter inom Västra Götaland finns på 1177 Vårdguiden.

Priser – till friskvård

Träningskort:

En gång/ vecka: 100 kronor/ månad

Månadskort: 150 kronor/ månad

OBS! Det gäller egen träning och, om bokningskalendern tillåter, kan terapeuten konsulteras om träningen eller övningarna. Till individuell bedömning ska det bokas tid.