Treatments

PhysioterapyOrthopaedic Manual Therapy

Physiotherapy

Physiotherapy aims to help people with an illness, a handicapp or an injury that influences the musculoskeletal system: muscles, joints, the skelett or nervs.

The physiotherapist always first conducts an examination to be able to come to a diagnosis (no matter if the patient is referred by a doctor or comes to the physiotherapist directly) and to be able to determine the goals for treatment. Because movement and the ability to move properly are central items within physiotherapeutic treatment, a large part of treatment consists of some sort of training. It can be functional- and activitytraining, adjusted physical training, training to enhance body and movement consiousness, endurance training, strenght training, balance training, water therapy and more. But the treatments can also include:

  • more extensive examination
  • consultation and advise (about the body, but also for example about the home or workplace in relation to the body or the illness/injury)
  • different sorts of massage, connective tissue massage, lymph drainage
  • laser, taping and other pain reducing methods

There is always an assessment of treatment and progress, even if there is just one appointment. In such cases a simple conclusion can suffice. But the longer the treatment takes, the more moments of assessments.

The individual physiotherapeutical appointments last 25 minutes. The treatment can take place in the treatment room, in the training hall, at the gym or in the rehabilitation basin. The different kinds of training can take place individually or in a group.

Orthopedic Manual Therapy (OMT)

Please note: PAGE IS UNDER CONSTRUCTION (2016-02-02)

OMT riktar sig till människor för handhavande av akuta och långvariga smärtproblem, funktionsstörningar, skador och sjukdomar i det neuro-muskulo-skelettala (rörelse-) systemet. OMT är ett specialistområde inom fysioterapi som diagnostiserar och behandlar åkommor omkring begränsningar i rörelseförmågan av lederna och påverkan av dessa begränsningar på nervsystemet och organ.

Det gäller alla lederna i hela kroppen, så som lederna mellan kotorna i nacke och rygg eller övriga lederna i bålen, men även lederna i armar och ben. Populärt kallas den typiska OMT-behandlingsmetoden för att ”kotknäcka”. I verkligheten knäcks inga ben, utom mobiliseras och manipuleras lederna mellan benen så att rörelseförmågan förbättras och medföljande smärtan minskas eller helst försvinner.

OMT kombineras med effektiva fysioterapeutiska träningsmetoder för att förebygga eller minska risken på återkommande av besvären och även för att förekomma ett långvarigt, strukturellt, intensivt behov av OMT-behandlingar.